รูปถ่าย และ วิดีโอ

บรรยากาศไร่กาแฟเทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด เชียงใหม่) และ ร้านกาแฟคาเฟอีน เทพเสด็จ (บางใหญ่ นนทบุรี)